วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การปลูกบอนไซ

การปลูกบอนไซ
ชมรมบอนไซ จังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการปลูก การดัด และตกแต่งบอนไซ ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ในงานนิทรรศการสัปดาห์ไม้ใบกระถาง โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมอย่างมาก
อาจารย์ นวเรศร์ เขื่อนแก้ว ประธานชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปลูกบอนไซต้องดูรูปแบบของไม้ธรรมชาติที่จะนำมาปลูก โดยไม้ที่จะนำมาทำเป็นบอนไซนั้นจะต้องเป็นไม้ที่เป็นแก่น ไม้เนื้อแข็งและอายุยืน อาทิ มะขาม ตะโก ตะแบก ต้นข่อย และอื่นๆ ส่วนการนำไม้มาลงกระถางนั้นจะต้องเลือกกระถางให้เหมาะสมกับต้นไม้ คือขนาดของกระถางกับลำต้นของไม้ควรจะพอ ๆกัน เช่น หากกระถางสูง 3 นิ้ว ลำต้นของไม้ก็ควรจะเท่ากัน และเวลาที่นำไม้ลงวางในกระถางควรจะอยู่ในช่วง 2 ใน 3 ของกระถาง ไม่เหมือนกับการปลูกไม้ทั่วไปที่อยู่ตรงกลาง พร้อมใส่ดิน มูลวัว มูลไก่ อิฐมอญทุบ ให้ได้สัดส่วนพอดีกับขนาดกระถาง
ส่วนเทคนิคการดัดบอนไซนั้นจะดัดเมื่อระยะหนึ่งกิ่งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งปกติกิ่งของบอนไซจะมีกิ่งหน้า กิ่งหลัง ซ้าย ขวาและวนไปสู่ยอด หากว่ากิ่งขึ้นมาแล้วเอนไปไม่เหมาะสมก็ต้องดัดกิ่งโดยใช้ลวด ซึ่งก่อนที่จะดัดบอนไซจะต้องอดน้ำเพื่อให้ ไม้เหี่ยวจะได้ไม่เปลาะและเล็ดใบทุกครั้งเพื่อสะดวกต่อการพันลวด ไม่ให้ลวดไปโดนตาของกิ่งและลวดที่นำมาดัดก็ต้องให้เหมาะกับขนาดของกิ่ง สำหรับผู้ที่อยากจะปลูกบอนไซนั้นอยากให้มองว่าบอนไซเป็นไม้ที่ทุกคนสามารถปลูกได้ อย่ามองเพียงว่าเป็นของคนที่มีเงินเท่านั้นเพราะบอนไซที่ราคาสูงๆ นั้นต้องใช้ระยะเวลา หากคิดจะเริ่มต้นปลูกบอนไซไม่จำเป็นต้องซื้อไม้ราคาแพง นอกจากนี้ยังเป็นการพักผ่อนที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำเป็นอาชีพได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: